Valberedningen

Friskis&Svettis är en ideell förening och styrs därför efter föreningsdemokratiska principer. Låter det trist?
 

Egentligen är det hur kul som helst. För det betyder att medlemmarna har makt och kan påverka. Använd din medlemsröst och kom på årsmötet.

Möjligheten att tycka till om Friskis&Svettis har alla. I medlemsundersökningar, på hemsidan eller bara uttrycka sin åsikt till våra funktionärer eller till kansliet. Friskis&Svettis är måna om att lyssna och ge respons. Men det är en omöjlig uppgift att tillmötesgå alla medlemmars åsikter. Ett sätt att få sin idé eller synpunkt prövad mer formellt är att skriva en motion till årsmötet. Många medlemmar har kloka idéer. Så fram med dem!

Styrelsen har mellan årsmötena det yttersta ansvaret i föreningen och har medlemmarnas mandat att bestämma. Det operativa arbetet är till stor del delegerat till verksamhetschefen och kansliet. Genom att själv ställa upp eller föreslå kandidater till styrelsen så kan man vara med och påverka.
 
Valberedningen förbereder personvalen till styrelsen och presenterar det för medlemmarna på årsmötet. Vill du föreslå en lämplig person mailar eller pratar du med dem i god tid innan. Om du inte vill sitta i styrelsen men gärna engagera dig mer i föreningen, så är du alltid välkommen att kontakta någon på kansliet.