Det här är Friskis&Svettis Örebro

Vi är en ideell idrottsförening som erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.Vad menar vi med ideell?
Grunden är ett frivilligt engagemang från våra funktionärer. Vi är en medlemsstyrd organisation där årsmötet och medlemmarna beslutar om framtiden och utvecklingen. Vi har inga andra ägare än föreningens medlemmar. Vi drivs av vår verksamhetsidé, inte av att tjäna pengar. Blir det något överskott återinvesteras det i verksamheten.

Vad menar vi med lustfylld?
Det ska alltid vara roligt att träna på Friskis&Svettis. Lusten går före plikten, helt enkelt.

Vad menar vi med lättillgänglig?

Vår träning är lättillgänglig och till för alla. Det innebär inte att alla våra träningsformer passar alla alltid men att det finns något för alla oavsett ålder, träningsvana, ambitionsnivå eller fysiska förutsättningar. 

Idé
Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende. Leendet känns. Ofta syns det.

Styrda av lusten
Leendet vinner över alla jag-borde-tankar. Träning driven av dåligt samvete blir sällan kul, regelbunden eller långvarig. Det är därför som Idrottsföreningen Friskis&Svettis bygger verksamheten på idén om att träning ska vara styrd av lusten.

Vem behöver mer fokus på kroppen?
En idrottsförening med ett leende som mål måste leva upp till annorlunda krav på träningen. Lustfylld träning måste innehålla mer än en korrekt utförd benböj (håll upp bröstet, tyngden på hälarna). På spinningcykeln kan den inte bara stärka quadriceps och gluteus maximus. Lustfylld träning fördelar fokus jämnt mellan tekniken och känslan, mellan kroppen och själen.

Kroppen och själen
Lustfylld träning är för Friskis&Svettis att kombinera kompetens om träning med en avslappnad attityd. Ingen behöver mer kroppsfixering, men behovet av lustfylld träning är stort. Därför är leendet målet. Och dit leder bara den sortens träning som har plats för själen.