Be a Buddy

Be a Buddy är ett integrationsprojekt där Friskis&Svettis Örebros medlemmar engageras som träningskompisar till nyanlända gymnasieelever.

beabuddy-470
Integration sker genom personliga möten. Friskis&Svettis Örebro är en mötesplats för många och träningen är ett sätt att skapa naturlig kontakt mellan olika människor och grupper.

Syftet med det här projektet är att skapa förutsättningar för integration genom träning och möten mellan etablerade svenskar och nyanlända gymnasieelever. Eleverna presenteras för föreningslivet och Friskis&Svettis träning. De ges möjlighet till en rolig fritidssysselsättning samtidigt som de får en träningskompis och kan öva det svenska språket. Friskis&Svettis medlemmar får möjligheten att lära känna nya människor och göra en insats för integration genom något som de redan gör och gillar. Att träna.

Projektet går ut på att i team om en fadder och två elever, ses och träna  tillsammans på Friskis&Svettis med målet 8-10 gånger under en period av cirka 12 veckor. Eleverna har utöver det även möjlighet att träna på egen hand under projektet och även tre månader efter projektets slut.

Faddrarna startar med en introduktionskväll med fokus på kulturförståelse. Friskis&Svettis, lärare från skolan och en föreläsare i ämnet håller i kvällen. Själva startskottet för projektet är en gemensam kick-off, elever och faddrar tillsammans, med information och träning. Därefter tränar varje team på egen hand tillsammans under de cirka 12 veckorna. Projektet har sedan en gemensam avslutning för alla.

Be a buddy finansierades våren 2016 via Idrottslyftet. Totalt genomförde 131 personer projektet, 44 faddrar och 87 elever. Omgången som planerades till våren 2017 har tyvärr ställts in på grund av för litet underlag med faddrar. För tillfället är det ingen ny omgång planerad. Samarbetet med skolan fortsätter i andra former. 

 

Frågor

Lovisa Elfving
lovisa@orebro.friskissvettis.se
019-20 57 93