Årsmötesguide

Friskis&Svettis är en ideell förening och styrs därför efter föreningsdemokratiska principer. Låter det trist?
 

Egentligen är det hur kul som helst. För det betyder att medlemmarna har makt och kan påverka. Ett utmärkt tillfälle att göra sin röst är vid föreningens årsmöte.

Där berättar vi om Friskis&Svettis-året som gått och om de planer som finns för framtiden. Dagordning, verksamhetsberättelse och övriga handlingar finns tillgängliga i receptionerna senast en vecka innan årsmötet.


Vad är en motion?

En motion är en eller flera medlemmars förslag till föreningens årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans, alla som betalt Friskis&Svettis Örebros medlemsavgift får delta på och bidra med motioner till årsmötet.

I regel bör frågor som väcks i motioner handla om föreningens inriktning, strategi eller andra övergripande frågor. Har du frågor eller förslag som rör Friskis&Svettis Örebros dagliga verksamhet eller träning kan du mejla till info@orebro.friskissvettis.se eller till respektive ansvarig för frågan, se kontaktuppgifter.


Hur går det till?

  • Du skriver själv motionen enligt mall nedan, eller via formuläret på hemsidan »
  • Motionen ska lämnas till föreningen senast den 24 februari. De lämnas skriftligen till föreningens verksamhetschef eller i receptionen på F&S Kvarnen eller F&S Öster. Kuvertet märks ”Motion till årsmöte”.
  • Styrelsen förbereder ett yttrande (bifall, avslag eller besvarad)
  • Motionen med styrelsens yttrande ska finnas tillgänglig för alla medlemmar senast en vecka före årsmötet.
  • På årsmötet framför styrelsen sitt yttrande och årsmötet fattar beslut om motionen.

Förslag på hur du skriver en motion

Rubrik
Vad motionen handlar om. Har du flera ämnen du vill ta upp så skriver du flera motioner. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

Bakgrund
Beskriv nuläget, behovet eller problemet. Tydliggör med relevant fakta. 

Förslag
Ange ditt förslag till lösning och argument för förslaget.

Att
Sammanfatta dina förslag i en eller flera att-satser. Det är att-satserna som får bifall eller avslag. Att-satserna skriver man i punkter, varje punkt inleds med ”Jag yrkar att…” eller motsvarande.

Signera
Avsluta med namn och underskrifter från alla som skrivit förslaget. Datera motionen och ange medlemsnummer samt e-post och telefonnummer. Notera att anonyma motioner inte behandlas.
 
Tänk på att skriva kortfattat, rakt och enkelt.


Lycka till med dina motioner och välkommen på årsmötet!