Röris i skolan

Att barn vill och behöver röra på sig är välbekant. Röris och Mini-Röris är Friskis&Svettis verktyg till skolor och förskolor som vill införa mer fysisk aktivitet under skoldagen.

roris-470x235

Utbildning

Röris och Mini-Röris har lockat många pedagoger och inspirerat massor av barn från 3 till 10 år att röra på sig. Friskis&Svettis Örebro har hittills utbildat 720 pedagoger från 103 skolor i 12 kommuner till Röris-inspiratörer. 203 pedagoger från 38 förskolor i 6 kommuner har utbildats till Mini-Röris-inspiratörer. F&S Örebro håller två utbildningar per år.


RÖRIS7-logo

Röris 7 är ett enkelt och lekfullt rörelseprogram bestående av ett ca 20 minuter långt grundpass, uppdelat i åtta olika delar som även fungerar var för sig. Programmet syftar till att ge ny energi och pulshöjning, men också träning av motorik, kroppsmedvetenhet och koncentration.

Förutom grundpasset innehåller Röris 7 också två bonusdelar: Sjuloopen som ger både utmaning och skönt flow, samt Discoloopen som svänger loss med flera klassiska discomoves.


Mini_Roris5_logo-65
Mini-Röris 5 är enkelt och passar lika bra ute som inne. Temat är tillsammans och vi rör oss i djungeln. Grundpasset är uppdelat i fem delar: start, på golvet, uppe, varva ner och vila. Delarna kan användas var för sig eller tillsammans. Hela programmet är cirka 20 minuter. Inga träningskläder behövs.

Förutom grundpasset innehåller Mini-Röris 5 två bonuspass. Kompisyoga är ett cirka 13 minuters lekfullt yogapass som bjuder in till fokus och lugn. Med fokus på andning och närvaro ger passet plats för ett möte med både sig själv och kompisarna utan inslag av prestation.

Hör & Gör utmanar och överraskar med ljud kopplade till olika rörelser. Här tränas framförallt uppmärksamhet och hörselsinnet. Som ytterligare ett verktyg för att få in korta rörelsepauser under dagen finns en rörelsekortlek.