Åldersgränser

Aldersgranser

Gym

Från det år du fyller 13 år (Född 2003-2005)

Ung i gymmet
Du som fyller 13 i år kan börja träna på gymmet efter att ha deltagit på ett gruppintroduktionstillfälle. Det kallas för "Ung i gymmet" och leds av en av våra personliga tränare. Genom introduktionen vill vi ge dig en så bra start i gymmet som möjligt. Här får du lära dig grundläggande träningskunskap och veta hur du tränar för att undvika skador. Vi går igenom gymmet och du får testa några olika träningssätt. Du får kännedom om våra trivselregler som gör att vi medlemmar tillsammans skapar en bra träningsmiljö för varandra. 


Praktiskt

Introduktionerna hålls cirka två gånger i veckan, en gång på Kvarnen och en gång på Öster. Den är cirka en timme lång. Du bokar in dig kostnadsfritt genom någon av våra receptioner. Efter att du gått introduktionen får du en länk till ett digitalt test. Efter godkänt test är du välkommen att teckna träningskort. Vid tecknande av kort ska du ha med ett "Minderårigintyg" (se nedan) som undertecknas av målsman/förälder.


Från det år du fyller 16 år (2001-2002)

Du som fyller 16 i år behöver ha med ett Minderårigintyg (se nedan) vid tecknande av kort som din förälder/målsman undertecknat. Vi rekommenderar att du inleder träningen med en gyminstruktion. Dessa är kostnadsfria och kan bokas via receptionen, hemsidan eller appen.

OBS! Ovan gäller även för prova-på-veckan.


Gruppträning

På gruppträningspass finns ingen nedre åldersgräns.Våra rekommendationer är följande: På gruppträningspass rekommenderar vi att barn fyllt 13 år. På spinning och Indoor Walking bör du vara minst 150 cm lång. Barn yngre än 13 år bör träna i vuxens sällskap. Det viktiga är att man har behållning av och kan delta i träningen. Finns det tveksamheter rådfråga gärna en ledare i den träningsform som är aktuell.

OBS! Ovan gäller även för prova-på-veckan.

Förälder/målsman är alltid ytterst ansvarig för den unge medlemmen och dennes träning.