Åldersgränser

Gym
Från det år man fyller 13 år kan man träna på gymmet. Vi rekommenderar att träningen inleds med en gyminstruktion som riktar sig till tonåringen. För att minderårig (under 18 år) år ska få träna på gymmet krävs att förälder/målsman skriver under ett godkännande "Minderårigintyg" (se nedan). 

För dig som fyller 13år t.o.m det år du fyller 15år måste målsman/förälder vara med personligen till receptionen och lämna detta minderårigintyg. Detta gäller även för prova-på-veckan. 

Gruppträning
Från det år man fyller 13 år kan man gå på gruppträningspass där redskap används. På spinning och Indoor Walking rekommenderas dessutom att man är minst 150 cm lång. På de gruppträningspass som inte involverar redskap finns ingen nedre åldersgräns, men barn under 13 år rekommenderas att träna i vuxens sällskap. Det viktiga är att man har behållning av och kan delta i träningen. Finns det tveksamheter rådfråga gärna en ledare i den träningsform som är aktuell.
 
Förälder/målsman är alltid ytterst ansvarig för den unge medlemmen och dennes träning.